Home

Welkom op onze website,

DE MIJNLAMP LOGO

 

Het ontstaan van onze club

Begin 1991, tussen pot en pint, in café De Volksmacht in Beringen-Mijn stelde de café uitbater ons een som geld voor, indien we een info avond zouden organiseren, met het doel om een wandelclub op te richten.

Maar de naam?
Volksmacht leek ons iets te politiek getint.                                                                                                    Buiten tegen de muur hing een grote lamp, en vermits de meeste van de leden die bij ons wilden aansluiten ex-mijnwerkers waren, was de naam vlug gevonden.

Wandelclub De Mijnlamp Beringen-Mijn was geboren.

Met de gedachten dat we niet konden aansluiten bij de VWF, deden wij een aanvraag bij de Vlaamse Wandel- en Joggingsliga (VWJL, nu Aktivia genaamd), waar we in maart 1991 werden aanvaard. Eind 1991 werden de Limburgse clubs, aangesloten bij VJWL, gevraagd om over te komen naar de Vlaamse Wandelfederatie (VWF), wat wij uiteraard ook hebben gedaan.

Vanaf begin 1992 zijn wij een volwaardige club bij de VWF, waar wij nu nog steeds zijn aangesloten.

In 2011 hebben wij dan het statuut  van vzw aangevaagd en bekomen, dit alles door de inzet van onze wandelaars.